TREinord 2021
– er et arrangement for tradisjonshåndverkere fra hele Nord-Norge
– finner sted 16.-20.juni 2021
– er lokalisert til Fossmotunet i Målselv
– aktiviteter er workshops, foredrag, demonstrasjoner, infostands, ekskursjoner, barneaktiviteter

Lørdag 19.juni skal vi ha en sosial kveld utendørs på tunet for deltakerne.
Det er begrensede fasiliteter for mat-tilberedning.
Vi har derfor tenkt at det å varme baccalao til ca 50 – 60 personer vil være en grei løsning og håper Kokt & Klar kan bidra!

Arrangører er: TRADsenter ved Midt-Troms Museum og prosjektet «Bygningsvern i nord» i samarbeid med Fossmotunets støtteforening.